Disclaimer

Alle informatie die u op deze webpagina’s vindt, is met uiterste zorg geplaatst. Utility Direct spant zich in om de inhoud van de webpagina’s regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de informatie onvolledig en/of onjuist is, of dat de website niet ononderbroken functioneert. Bij het constateren van een van deze onvolkomenheden stellen wij het op prijs als u dat aan ons meldt door een e-mail te sturen aan [email protected]. Voor alle website gerelateerde ondersteuning kunt u contact opnemen met onze website ontwikkelaars Ambiant Online op www.ambiantonline.nl.

Aan de informatie op deze website kunnen daarom geen rechten worden ontleend en aanvaardt Utility Direct geen aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden, onvolledige informatie of de gevolgen daarvan. Ook is Utility Direct niet aansprakelijk voor het gebruik van een hyperlink, die de bezoeker naar een site van derden brengt met de daarin geboden informatie. Evenmin is Utility Direct aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht door het gebruik van de webpagina of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

De uitingen van derden op de openbare gedeelten van deze website vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van Utility Direct. Utility Direct is daarvoor niet aansprakelijk. Utility Direct behoudt zich het recht voor, uitingen van derden niet te plaatsen, of te verwijderen van deze website, zonder opgaaf van redenen. Verwijzingen (links) naar externe websites zijn slechts informatief. Utility Direct is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud en/of het privacy beleid van externe websites.

Alle rechten berusten bij Utility Direct, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op deze website. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Utility Direct is het niet toegestaan (delen van) deze website te verveelvoudigen, op te slaan (in een gegevensbestand), te wijzigen of openbaar te maken, in welke vorm of op welke wijze dan ook. Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

© 2024 Utility Direct

nl_NLNederlands